Често задавани въпроси


Кои са поддържаните марки и модели телефони и има ли разлика във функциите, които се предлагат ?

Към момента поддържаните телефони са смартфони с операционна система Android и Symbian. Предвид че различните производители залагат на различни платформи се налага да се ползва разновидност на софтуера за всяка една от тях. Повече информация за поддържаните телефони и фунцкиите, които предлага шпионският софтуер, можете да намерите в раздел ПРОДУКТИ.


Може ли ползвателя на мобилния телефон да разбере за наличието на софтуера ?

Софтуерът е скрит за ползвателя на телефона и не може да бъде намерен в менюто на телефона или в диспечъра на активните програмите. Тъй като софтуерът работи чрез команди от сървър или обаждания и кратки съобщения през GSM мрежата, ползвателя на SIM Картата може да забележи необичайна активност при евентуална разпечатка на телефонните обаждания. За да се избегне това препоръчваме, когато ползвате такъв софтуер да имате контрол върху фактурите / разпечатките на съответната SIM карта поставена в телефона.


Може ли мобилният оператор да разбере за наличието на софтуера ?

Цялата комуникация между Вас и шпионираният телефон се извършва под формата на мобилен трафик, обаждания и SMS съобщения. От гледна точка на мобилният оператор това са нормални функции, които не биха предизвикали подозрение и евентуално разкриване на софтуера.


Нужно ли е подлушвания и подслушващия телефон да са в същата GSM мрежа ?

Можете да ползвате функциите през всяка GSM мрежа, независимо от географското Ви местонахождение спрямо подслушвания телефон.


Влияе ли инсталияния софтуер на ежедневната работа на телефона ?

Софтуерът, който предлагаме не променя нормалната работа на телефона и когато е в режим готовност не изразходва енергия. Трябва да се има предвид, че при продължително ползване на софтуера, функциите на телефона (Wi-Fi, камера, GPS) консумират енергия.


На какво разстояние се чува при използване на микрофона за подсушване около мобилния апарат ?

Разстояието зависи от чувствителността на самия апарат, дали му е замърсен миктофона, както и от фоновия шум в помещението. Опитът показва, че когато апарата се намира в средно голяма стая разговорите в нея се чуват без затруднения.


Какво ще стане, ако се смени SIM картата на шпионският телефон ?

При смяна на картата функционалността на софтуера се запазва и можете веднага, без допълнителни настройки да продължите да ползвате софтуера.


Как се активират или дезактивират определени функции на софтуера ?

Функциите се управляват чрез уеб сайт или чрез кратки съобщения до шпионският телефон съдържащи команди.


Какво ще се случи, ако се изпрати команда докато телефонът с шпионски софтуер е изключен ?

При включване на апарата той ще получи съобщението и командата ще бъде изпълнена.


Какво ще се случи ако шпионският телефон се рестартира или му падне батерията ?

При включване софтуерът се стартира автмоматично и всичко работи както преди без нужда от допълнително активиране.


До колко е законен този софтуер ?

Притежаването и разпространението на софтуера е напълно законно. Използването му за подслушване без нужните разрешения може да бъде преследвано от закона. Правните последствия от употребата му са персонална отговорност на клиента. За повече подробности вижте правните нормиАко имате други въпроси, моля свържете се с нас и ние ще се постараем да Ви отговорим максимално изчерпателно.

© SPY GSM BG всички права запазени
условия за ползване и правни норми